Vrátenie tovaru

Ako náš zákazník, máte právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a to až do pracovných 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátením sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcovi (napr. Slovenskej pošte) alebo priamo u dodávateľa. Zákazník si môže vymeniť tovar za iný, alebo mu budú zaslané peniaze za vrátený tovar a to prevodom na jeho účet najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru dodávatelovi.

Všetok zakúpený tovar, príslušenstvo ako aj všetka dokumentácia (návody, certifikáty a pod.) musí byť nepoškodená, v pôvodnom stave, inak si vyhradzujeme právo odmietnuť vrátený výrobok, prípadne Vám účtovať poplatok za poškodenie alebo iné znehodnotenie výrobku. Obal výrobku môže byť otvorený. Prosím nepíšte žiadne veci alebo neprelepujte originalné balenie, príslušenstvo alebo výrobok.
  Vrátený tovar nesmie obsahovať žiadne známky nosenia, alebo iných vlastných úprav či zásahov do výrobku. Všetok vrátený tovar podlieha najprv dôkladnej kontrole a až po úspešnom prejdení kontrolou Vám s radosťou vymeníme výrobok za iný alebo Vám vrátime Vaše peniaze.

- Všetok vrátený tovar musí byť správne a bezpečne zabalený v tvrdej a pevnej kartónovej krabici.
- Vrátený tovar odporúčame poistiť na celú hodnotu, v opačnom prípade je zákazník zodpovedný v prípade straty tovaru prepravnou spoločnosťou.
- Originálna faktúra musí byť priložená k vrátenému výrobku.
- Na hodinky alebo iné výrobky vyrobené špeciálne podľa požiadaviek zákazníka (zákazková výroba) sa nevzťahuje možnosť vrátenia.
Podrobná úprava možnosti odstúpiť od zmluvy ako aj reklamačný poriadok nájdete v našich Obchodných podmienkach.


V prípade záujmu o vrátenie tovaru, prosím vypíšte Formulár na odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho emailom na adresu info@toptime.sk alebo poštou na:

Toptime, s.r.o.
Železná Breznica 220
96234 Železná Breznica